top of page

Juridische provider-ID: 

Rainer Baum Vastgoedbeheer eK

Eigenaar: Rainer Baum

Heinrich-Delpstrae 165

64297 Darmstadt 

Duitsland

Telefoon: 06151425202

Fax: 06151425207

E-mail: rainer.baum@goldkoernchen.de

BTW-nummer: DE 111485528

ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Darmstadt

Bedrijfsregistratienummer HRA 5592

Professionele toezichthoudende autoriteit: stad Darmstadt,

Handelsinspectie, Stadhaus 1,

Grafenstrae 30,

64283 Darmstadt

Kamer van Koophandel: IHK

 

Al 40 jaar onze dagelijkse bezigheid:

 • Aan- en verkoopadvies onroerend goed

 • Verkoop taxatie onroerend goed 

 • Vastgoedvideo's 

 • Vastgoedfoto's 

 • Maken van plattegronden voor onroerend goed

 • Oppervlakteberekeningen volgens DIN

 • Kopie onroerend goed advertentie

 • Fotodocumentatie onroerend goed als onderdeel van de waardebepaling van de hypotheek

 • Vastgoedbeoordelingen voor  Private, Online &. ter plaatse (contact via de review pagina)

Uw partner voor professionele verkoop van onroerend goed sinds 1981

 • Meerdere bekroonde klantenservice

 • Taxatiedienstverlener voor particulieren, makelaars, banken, spaarbanken, fondsen als onderdeel van de hypotheekwaardering met ruim 12.400 objectfotodocumentatie.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • appartementen te huur

 • appartementen te koop

 • Huizen te huur

 • huizen te koop

 • vastgoedbeleggingen

 • verhinderingen

 • seniorenhuisvesting

 • erfenis geschillen

 • Verkoop bij echtscheiding

 • Spoedverkopen tegen een vaste prijs

 • Verkoop van onroerend goed van hoge kwaliteit

 • Verkoop van huizen op 1a locaties

Wij bieden u de volgende aanvullende diensten aan:

 • Gratis pre-sales taxatie

 • thuis enscenering

 • professionele vastgoedvideo's

 • Vastgoedfoto's die kopers aanspreken

 • Recreatie van plattegronden en verhogingen 

 • Woonoppervlakteberekeningen volgens DIN

 • Berekening bruto vloeroppervlak volgens DIN

 

Herroepingsrecht .  Herroepingsrecht voor consumenten

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Rainer Baum Immobilien-Management eK, Heinrich-Delp-Str. 165, Tel. 06151-425202 - Fax: 06151-425207 - e-mail: info@goldkoernchen.de ) een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene dienst.

 

Let op het voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

In het geval van een overeenkomst tot dienstverlening vervalt uw herroepingsrecht voortijdig als wij de dienst volledig hebben geleverd en pas zijn begonnen met de uitvoering van de dienst nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd uw kennis hebt bevestigd dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht volledige uitvoering van het contract door ons. 

 

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan Rainer Baum Immobilien-Management, Heinrich-Delp-Str. 165, tel. 06151-425202 - Fax: 06151-425207 - e-mail: info@goldkoernchen.de


Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) voor de levering van de volgende dienst

 • regelen van

 • vastgoedverkopers (*)

 • vastgoedkopers (*)

 • huisbazen (*)

 • huurders (*)

 • Besteld op (*)

 • ontvangen om (*)

 • Naam consument(en)

 • Adres consument(en)

 • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

 • datum

_________________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

en te bewerken.

bottom of page