top of page

GEGEVENSBESCHERMING

 

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is: Rainer Baum

 

UW GEGEVENSONDERWERPRECHTEN

 

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens die zijn verstrekt aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan,

 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens,

 • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,

 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en

 • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt met een klacht te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met hun adressen vindt u op:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -knooppunt.html .

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING DOOR DE VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT EN DERDEN

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u,

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft om uw gegevens niet vrij te geven.

 

VERWIJDEREN OF BLOKKEREN VAN GEGEVENS

 

We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook slechts zo lang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wetgever. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

 

VERZAMELING VAN ALGEMENE INFORMATIE BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van websites correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,

 • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,

 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook

 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en, indien nodig, de verwerker.

Dit soort anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

 

SSL-ENCRYPTIE

 

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

 

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

VRAGEN AAN DE DATA PRIVACY OFFICER

 

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Rainer Baum

 

FORM GEGEVENS:

Uw gegevens die zijn ingevuld in een contact- of evaluatieformulier worden alleen verwerkt om uw verzoek te verwerken; wij geven de gegevens niet door en verwijderen deze automatisch binnen 30 dagen. De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1a) AVG) en om te voldoen aan precontractuele maatregelen (Art. 6 Para. 1b) AVG). U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken.


Het bovenstaande is ook van toepassing op e-mails die u verzendt naar het e-mailadres dat op onze site wordt vermeld en op de persoonlijke gegevens die daarin staan. 

 

De gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met de  gegevensbeschermingsverklaring generator van activeMind AG .

Datenschutz
bottom of page