top of page

ID zákonného poskytovatele: 

Rainer Baum Správa nemovitostí eK

Majitel: Rainer Baum

Heinrich-Delpstrasse 165

64297 Darmstadt 

Německo

Telefon: 06151425202

Fax: 06151425207

E-mail: rainer.baum@goldkoernchen.de

DIČ: DE 111485528

zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Darmstadtu

Registrační číslo společnosti HRA 5592

Odborný dozorčí orgán: Město Darmstadt,

obchodní inspekce, Stadhaus 1,

Grafenstrasse 30,

64283 Darmstadt

Hospodářská komora: IHK

 

Naše každodenní podnikání již 40 let:

 • Poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

 • Odhad prodeje nemovitostí 

 • Real Estate Videos 

 • Fotografie nemovitostí 

 • Tvorba půdorysu nemovitosti

 • Výpočty výměr nemovitostí dle DIN

 • Realitní inzerát kopie

 • Fotodokumentace nemovitosti v rámci stanovení zástavní hodnoty

 • Recenze nemovitostí pro  Private, O nline &. na místě (kontakt přes stránku recenze)

Váš partner pro profesionální prodej nemovitostí již od roku 1981

 • Několik oceněných zákaznických služeb

 • Poskytovatel znaleckých služeb pro soukromé osoby, makléře, banky, spořitelny, fondy v rámci ocenění hypotečních úvěrů s více než 12 400 fotodokumentací objektů.

Specializujeme se na:

 • byty k pronájmu

 • byty na prodej

 • Domy k pronájmu

 • domy na prodej

 • investiční nemovitosti

 • exekuce

 • seniorské bydlení

 • dědické spory

 • Prodej v případě rozvodu

 • Nouzový prodej za pevnou cenu

 • Prodej vysoce kvalitních nemovitostí

 • Prodej domů v lokalitách 1a

Nabízíme Vám následující doplňkové služby:

 • Předprodejní ocenění zdarma

 • home staging

 • profesionální realitní videa

 • Fotografie nemovitostí, které osloví kupující

 • Rekonstrukce půdorysů a výšek 

 • Výpočty obytné plochy dle DIN

 • Výpočty hrubé podlahové plochy dle DIN

 

Právo na odstoupení od smlouvy .  Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Rainer Baum Immobilien-Management eK, Heinrich-Delp-Str. 165, Tel. 06151-425202 - Fax: 06151-425207 - e-mail: info@goldkoernchen.de ) jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené mít), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na zrušení s ohledem na tuto smlouvu ve srovnání s celkovým rozsahem služby stanovené ve smlouvě.

 

Poznámka k předčasnému vypršení práva na odstoupení od smlouvy

V případě smlouvy o poskytování služeb vaše právo na odstoupení předčasně zaniká, pokud jsme službu poskytli v plném rozsahu a službu jsme začali poskytovat až poté, co jste k tomu dali výslovný souhlas a zároveň potvrdili své znalosti že jste uplatnili své právo na odvolání úplné plnění smlouvy z naší strany. 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

Rainer Baum Immobilien-Management, Heinrich-Delp-Str. 165, tel. 06151-425202 - Fax: 06151-425207 - e-mail: info@goldkoernchen.de


Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) o poskytování následující služby

 • zařizování

 • prodejci nemovitostí (*)

 • kupující nemovitosti (*)

 • pronajímatelé (*)

 • nájemníci (*)

 • Objednáno dne (*)

 • přijato v (*)

 • Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

 • datum

_______________________________
(*) Nehodící se škrtněte.

a upravit.

bottom of page