top of page

OCHRANA DAT

 

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je: Rainer Baum

 

VAŠE PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Následující práva můžete kdykoli uplatnit pomocí kontaktních údajů uvedených na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování,

 • opravu nepřesných osobních údajů,

 • vymazání vašich údajů uložených u nás,

 • omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností,

 • Námitku proti zpracování vašich údajů námi a

 • Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, který je za vás odpovědný. Váš odpovědný dozorový orgán závisí na státě vašeho bydliště, vaší práci nebo údajném porušení. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s jejich adresami naleznete na:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -uzel.html .

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ODPOVĚDNÝM ORGÁNEM A TŘETÍMI STRANAMI

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám k jiným než uvedeným účelům. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • dali jste výslovný souhlas,

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů.

 

VYMAZÁNÍ NEBO BLOKOVÁNÍ DAT

 

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a datové ekonomiky. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Po zániku příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt budou příslušná data rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokována nebo vymazána.

 

SBĚR OBECNÝCH INFORMACÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBU

 

Když vstoupíte na naše webové stránky, informace obecné povahy se automaticky shromažďují pomocí souboru cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují dělat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné dodání obsahu, který jste si vyžádali z webových stránek, a jsou povinné při používání internetu. Zejména jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,

 • zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,

 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému

 • pro jiné administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu pro výše uvedené účely shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Příjemci údajů jsou pouze odpovědným orgánem a v případě potřeby zpracovatelem.

Anonymní informace tohoto typu můžeme statisticky vyhodnocovat za účelem optimalizace našich webových stránek a technologií, které jsou za nimi.

 

ŠIFROVÁNÍ SSL

 

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

 

ZMĚNY NAŠÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, například při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

 

OTÁZKY NA SPRÁVCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám prosím e-mail nebo kontaktujte přímo osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Rainer Baum

 

DATA FORMULÁŘE

Vaše údaje zadané v kontaktním nebo hodnotícím formuláři budou zpracovány pouze za účelem zpracování vašeho požadavku; údaje nepředáváme a do 30 dnů je automaticky mažeme. Údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a) GDPR) a za účelem plnění předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1b GDPR). Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodů.


Výše uvedené se obdobně vztahuje i na e-maily, které zasíláte na e-mailovou adresu uvedenou na našich stránkách, a na osobní údaje v nich obsažené. 

 

Prohlášení o ochraně dat bylo vytvořeno pomocí generátoru prohlášení o ochraně dat  od společnosti activeMind AG .

Datenschutz
bottom of page