top of page

PROTEJAREA DATELOR

 

Organismul responsabil în sensul legilor privind protecția datelor, în special Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), este: Rainer Baum

 

DREPTURILE SUBIECTULUI DVS

 

Vă puteți exercita în orice moment următoarele drepturi folosind datele de contact furnizate pentru responsabilul nostru cu protecția datelor:

 • Informații despre datele dumneavoastră stocate de noi și prelucrarea acestora,

 • rectificarea datelor cu caracter personal inexacte,

 • Ștergerea datelor dvs. stocate la noi,

 • Restricționarea prelucrării datelor dacă nu avem încă voie să vă ștergem datele din cauza obligațiilor legale,

 • Obiecție la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi și

 • Transferabilitatea datelor dacă ați consimțit la prelucrarea datelor sau ați încheiat un contract cu noi.

Dacă ne-ați dat consimțământul, îl puteți revoca oricând cu efect pentru viitor.

Puteți contacta oricând autoritatea de supraveghere responsabilă pentru dvs. cu o plângere. Autoritatea dumneavoastră de supraveghere responsabilă depinde de statul federal de reședință, de locul de muncă sau de presupusa încălcare. Puteți găsi o listă a autorităților de supraveghere (pentru zona non-publică) cu adresele acestora la:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -node.html .

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR DE CĂTRE AUTORITATEA RESPONSABILĂ ȘI TERȚI PĂRȚI

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate în această declarație de protecție a datelor. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către terți în alte scopuri decât cele menționate. Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către terți numai dacă:

 • v-ați dat consimțământul expres,

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră,

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale,

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime și nu există niciun motiv să presupunem că aveți un interes legitim superior în a nu dezvălui datele dumneavoastră.

 

ȘTERGERE SAU BLOCAREA DATELOR

 

Aderăm la principiile evitării datelor și economiei datelor. Prin urmare, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor menționate aici sau așa cum este prevăzut de diferitele perioade de stocare prevăzute de legiuitor. După ce scopul respectiv a încetat să mai existe sau aceste perioade au expirat, datele corespunzătoare vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit și în conformitate cu prevederile statutare.

 

CULEGEREA DE INFORMAȚII GENERALE CÂND NE VIZITĂȚI SITE-UL WEB

 

Când accesați site-ul nostru web, informații cu caracter general sunt colectate automat prin intermediul unui cookie. Aceste informații (fișiere jurnal ale serverului) includ tipul de browser web, sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului dvs. de servicii de internet și altele similare. Acestea sunt exclusiv informații care nu permit să se tragă nicio concluzie despre persoana dumneavoastră.

Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a livra corect conținutul pe care l-ați solicitat de pe site-uri web și sunt obligatorii atunci când utilizați Internetul. În special, acestea sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Asigurarea unei conexiuni fără probleme la site-ul web,

 • asigurarea utilizării fără probleme a site-ului nostru web,

 • Evaluarea securității și stabilității sistemului, de asemenea

 • pentru alte scopuri administrative.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim în scopurile de colectare a datelor menționate mai sus. Nu folosim datele dumneavoastră pentru a trage concluzii despre persoana dumneavoastră. Destinatarii datelor sunt doar organismul responsabil și, dacă este necesar, împuternicitul.

Informațiile anonime de acest tip pot fi evaluate statistic de către noi pentru a optimiza site-ul nostru web și tehnologia din spatele acestuia.

 

CRIPTARE SSL

 

Pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră în timpul transmiterii, folosim metode de criptare de ultimă generație (de exemplu, SSL) prin HTTPS.

 

MODIFICĂRI LA POLITICA NOASTRA DE CONFIDENTIALITATE

 

Ne rezervăm dreptul de a adapta această declarație de protecție a datelor astfel încât să corespundă întotdeauna cerințelor legale actuale sau de a implementa modificări ale serviciilor noastre în declarația de protecție a datelor, de exemplu, la introducerea de noi servicii. Noua declarație de protecție a datelor se va aplica apoi la următoarea vizită.

 

ÎNTREBĂRI PENTRU RESPONSABILUL DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

 

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau să contactați direct persoana responsabilă cu protecția datelor din organizația noastră:

Rainer Baum

 

DATE FORMULARE

Datele dvs. introduse într-un formular de contact sau de evaluare vor fi prelucrate doar pentru a vă procesa cererea; nu transmitem datele și le ștergem automat în 30 de zile. Datele introduse în formularul de contact sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1a) GDPR) și pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale (art. 6 alin. 1b) GDPR). Aveți dreptul să vă revocați consimțământul în orice moment, fără a oferi motive.


Cele de mai sus se aplică în mod corespunzător și e-mailurilor pe care le trimiteți la adresa de e-mail furnizată pe site-ul nostru și datelor personale conținute în acestea. 

 

Declarația de protecție a datelor a fost creată cu generatorul de declarații de protecție a datelor   de la activeMind AG .

Datenschutz
bottom of page