top of page

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το αρμόδιο όργανο κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), είναι: Rainer Baum

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους,

 • διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων,

 • Διαγραφή των δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς,

 • Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων εάν δεν επιτρέπεται ακόμη να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων,

 • Ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και

 • Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για εσάς ανά πάσα στιγμή με καταγγελία. Η αρμόδια εποπτική αρχή σας εξαρτάται από την κατάσταση της κατοικίας σας, την εργασία σας ή την εικαζόμενη παράβαση. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο χώρο) με τις διευθύνσεις τους στη διεύθυνση:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -node.html .

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:

 • έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας,

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης,

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπέρτατο έννομο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τηρούμε τις αρχές της αποφυγής δεδομένων και της οικονομίας δεδομένων. Επομένως, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται εδώ ή όπως προβλέπεται από τις διάφορες περιόδους αποθήκευσης που προβλέπονται από το νομοθέτη. Μετά την παύση του εκάστοτε σκοπού ή τη λήξη αυτών των προθεσμιών, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αποκλειστούν ή θα διαγραφούν κατά κανόνα και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

 

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, πληροφορίες γενικής φύσης συλλέγονται αυτόματα μέσω ενός cookie. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής διακομιστή) περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας και παρόμοια. Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα για το άτομό σας.

Αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικά απαραίτητες για τη σωστή παράδοση του περιεχομένου που έχετε ζητήσει από ιστότοπους και είναι υποχρεωτικές κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διασφάλιση μιας χωρίς προβλήματα σύνδεσης με τον ιστότοπο,

 • διασφαλίζοντας την ομαλή χρήση του ιστότοπού μας,

 • Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος επίσης

 • για άλλους διοικητικούς σκοπούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το άτομό σας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι μόνο ο αρμόδιος φορέας και, εάν χρειάζεται, ο εκτελών την επεξεργασία.

Ανώνυμες πληροφορίες αυτού του τύπου ενδέχεται να αξιολογηθούν στατιστικά από εμάς προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και την τεχνολογία πίσω από αυτόν.

 

ΚΡΥΠΤΩΣΗ SSL

 

Προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης αιχμής (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει για την επόμενη επίσκεψή σας.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα email ή επικοινωνήστε απευθείας με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας:

Ράινερ Μπάουμ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

Τα δεδομένα σας που εισάγονται σε μια φόρμα επικοινωνίας ή αξιολόγησης θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την επεξεργασία του αιτήματός σας. δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα και τα διαγράφουμε αυτόματα εντός 30 ημερών. Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1α) ΓΚΠΔ) και για την εκπλήρωση προσυμβατικών μέτρων (Άρθρο 6 Παρ. 1β) ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσετε.


Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται στον ιστότοπό μας και για τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτά. 

 

Η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε με τη δημιουργία δηλώσεων προστασίας δεδομένων  από την activeMind AG .

Datenschutz
bottom of page